Month: 六月 2018

制縣等級西柚版

制縣等級西柚版
呢期唔少人都在玩制縣等級,但係唔多覺有大俠有整中西區版本。錦龍都曾經係一個懂得睇code的偽IT人,所以就參考了台灣版本的制縣等級,用了一晚時間整了個中西區版本的制縣等級。 https://samyip.net/cwlv/ 歡迎大家Like and Share~ Link: https://samyip.net/cwlv/  
Read More

密切關注山道河雨水渠破井令屈地街水浸

密切關注山道河雨水渠破井令屈地街水浸
【密切關注山道河雨水渠破井令屈地街水浸】 山道及干諾道西交界的一個清水渠井蓋,於今日下午約1:30爆裂,雨水夾雜淤泥衝出干諾道西,令干諾道西介乎嘉安街至山道的六條行車線均需封閉。大量雨水亦令屈地街出現約50厘米高的水浸,令附近商户店面受浸。包括香港商業中心在內的私人樓宇的沙井亦一度有水滲出,影響業户出入及衛生。 (繼續閱讀…)
Read More