Day: 2021-03-31

【港鐵票價 明減暗加?】

港鐵公司日前公佈了2021/22年度的票價調整安排 : 1. 按照票價調整機制,今年港鐵票價將於6月27日下調1.7%。 2. 港鐵決定由2021年4月1日至6月26日,八達通及車票二維碼乘客可享有「程程5%車費扣減」。 3. 由2021年6月27日至2022年1月1日,港鐵將以額外資源提升票價調整機制內承諾的車費扣減,連同票價按機制於6月底下調,八達通及車票二維碼乘客實質所付的車費將可持續節省約5%,直至2022年1月1日。 4. 乘客購買2021年7月至12月的「全月通加強版」以及於2021年7月1日至2022年1月1日期間購買「港鐵都會票」,將可享有 50元折扣。 按港鐵公司早新公佈的調整,車費將於 6 月 27 日起下調1.7%,票價看似因為可加可減機制而首次有所下調。但是港鐵將會由四月起把現時的八折車費優惠縮減為九五折 (包括上述 1.7% 減幅),因此乘客於今年 4-12 月的車費仍會較 1-3 月高出約兩成。 如市民有任何疑問,歡迎致電5610-0230 與本辦事處職員聯絡。
Read More

【探訪區內各長者服務單位活動-西園長者中心🧓🏼👴🏼】

葉錦龍今天聯同鄭麗琼議員、黃永志議員及張啟昕議員參與區議會長者工作小組的長者中心巡迴探訪,聽取長者對於區內社區問題的意見。今日在西園長者中心的探訪是巡迴探訪活動的最後一站。 對上一次區議會探訪長者中心已經是2019年的七月,因為疫情關係,去年未能舉辦巡迴探訪。相隔兩年終於可以再與區內長者一同討論區內問題。 這次巡迴探訪中,葉錦龍分別去了四個長者社區服務中心,與老友記們一同傾談和討論包括環境衛生及交通等等的社區問題。其後葉和其他議員們向各長者派發由區議會、港燈、煤氣公司和港鐵贊助的各式禮物以示感謝各位長者對社區規劃的建議。
Read More

【轉贈「2020-2021年社區種植日」盆栽🌿】

因為疫情關係,康文署未能喺中西區海濱長廊(中環)舉辦「2020-2021年社區種植日」。現在署方改為透過區內團體及區議員將活動中的盆栽贈送給區內居民等,歡迎有興趣既街坊在辦公時間到本辦事處收養呢啲植物,帶佢地返屋企。 盆栽上印有二維碼,各位街坊得到盆栽之後,可以透過二維碼連結瀏覽康文署的栽種示範影片,睇下點樣令到植物快高長大,美化家居,甚至乎變成你既好伴侶🕶️ #收養盆栽 #齊齊enjoy
Read More