New at Little Bit


from 葉錦龍 Sam Yip https://ift.tt/34frxVI
【優惠級無此人】
乜又係你呀陳生。
你係入咗人哋黨定係點樣?
唔講唔知,原來喺民建聯嘅定義,
香港係屬於九龍不可分割嘅一部份。

#btw唔好再寄嘢過嚟得唔得
#一係我唔介意你得閒上嚟攞返

發佈回覆

你的電郵地址並不會被公開。