Contact for queries :

山道橋墩有違法Banner 究竟會唔會有 #炎症執法


from 葉錦龍 Sam Yip https://ift.tt/3kC0gm6
【山道橋墩有違法Banner 究竟會唔會有 #炎症執法】
今日下午,葉錦龍和許多街坊都發現了有一條寫有「支持踢走人大 攬炒決定議員」的反動違法banner無人看管。#熱愛基本法 的葉錦龍覺得咁樣好唔應該,已經通知相關政府部門。不過唔知佢哋會唔會肯嚴正執法,定係炎症執髮了。

2020-11-27

0 responses on "山道橋墩有違法Banner 究竟會唔會有 #炎症執法"

Leave a Message

你的電郵地址並不會被公開。

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X