【CAPcoupon -幫小朋友共渡時艱】

「Community Anti-Pandemic Coupon」(簡稱:CAPcoupon)將會同葉錦龍辦事處合作,派發貼紙飯券予區內有需要大學、中學生。派發計劃主要目的係為幫助有需要既小朋友去黃店食飯,目前同約350多間黃店有合作。希望令小朋友,黃店同家長三方互相幫助:小朋友去黃店食飯果時用CAPcoupon埋單,啲單會貼係舖頭到,家長幫襯黃店既時候見到啲單就可以幫啲小朋友埋單。

Image may contain: 7 people

發佈回覆

你的電郵地址並不會被公開。 必要欄位標記為 *