Politics

制縣等級西柚版

制縣等級西柚版
呢期唔少人都在玩制縣等級,但係唔多覺有大俠有整中西區版本。錦龍都曾經係一個懂得睇code的偽IT人,所以就參考了台灣版本的制縣等級,用了一晚時間整了個中西區版本的制縣等級。 https://samyip.net/cwlv/ 歡迎大家Like and Share~ Link: https://samyip.net/cwlv/  
Read More